1. gambit

  gambit, schackterm för en spelöppning (t.ex. damgambit, kungsgambit) i vilken en av parterna, oftast vit, erbjuder material, vanligen en bonde, för att i utbyte erhålla angreppsmöjligheter eller positionell fördel.
 2. arpeggione

  arpeggione, franska guitare d’amour, gitarrcello, ”stråkgitarr”, instrument i cellostorlek med sex strängar stämda som en vanlig gitarr, men med välvt stall och välvd greppbräda samt avsedd att spelas med stråke (jämför gamba).
 3. violininstrument

  violininstrument, familj av stråkinstrument med gemensam historia och i princip samma form, konstruktion och spelsätt.
 4. kontrabas

  kontrabas, stråkinstrument i det djupaste tonläget, vanligen ca två meter hög, men storleken kan variera.
 5. ljudhål

  ljudhål, öppning i ljudlådans lock (ibland botten) hos stränginstrument, av varierande klanglig betydelse.
 6. ricercare

  ricercare, ricercar, instrumentala satser under 1500- och 1600-talen.
 7. baryton

  baryton, stråkinstrument i bruk på 1600- och 1700-talen i framför allt Sydtyskland, Österrike och Norditalien.
 8. Louis Couperin

  Couperin, Louis, född ca 1626, död 1661, fransk musiker och tonsättare; jämför släktartikel Couperin.
 9. Arnold Dolmetsch

  Dolmetsch, Arnold, 1858–1940, fransk-brittisk musikforskare och instrumentbyggare.
 10. Antonio Stradivari

  Stradivari, Antonio, latiniserat Antonius Stradivarius, född 1644 eller ca 1649, död 1737, italiensk violinmakare, verksam i Cremona.