1. Monsunasien

  Monsunasien är ett vanligt förekommande namn för området som är påverkat av monsunklimatets väldiga regnmängder.
 2. Edmund Hillary

  Edmund Hillary var en nyzeeländsk bergsbestigare och forskningsresande.

 3. Nepal

  Nepal är ett land i Himalaya i Asien.

 4. Asien

  Asien är jordens största världsdel och den världsdel som har flest invånare.