1. Komadugu Gana

  Komadugu Gana, flod i nordöstra Nigeria; för belägenhet se landskarta Nigeria.
 2. Gan Jiang

  Gan Jiang , Kan Kiang, Ganfloden, flod i mellersta Kina; 740 km lång.
 3. Alberto Blest Gana

  Blest Gana, Alberto, 1830–1920, chilensk författare.
 4. gan

  gan subst. ~en, ~er el. ~ar ORDLED: gan-en
  Svensk ordbok
 5. gana

  ga`na verb ~de ~t ORDLED: gan-ar SUBST.: ganande, ganing (till 1)
  Svensk ordbok
 6. indiska mattor

  indiska mattor, handknutna mattor från Indien.
 7. kashmirmattor

  kashmirmattor, handknutna mattor från Kashmirområdet i Indien och Pakistan.
 8. gunndiod

  gunndiod , se gunneffekt.
 9. Ganfloden

  Ganfloden , flod i Kina, se Gan Jiang.
 10. Kan Kiang

  Kan Kiang, flod i Kina, se Gan Jiang.