1. ganska

  gan`ska adv.
  Svensk ordbok
 2. USA

  USA är ett land i Nordamerika.

 3. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 4. jägar- och samlarsamhällen

  jägar- och samlarsamhällen är samhällen där de flesta jagar, fiskar och samlar vilda växter. 

 5. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 6. stora smällen

  stora smällen, benämning på den händelse då universum enligt vissa kosmologiska modeller föddes för cirka 13,8 miljarder år sedan, och därefter utvecklades under snabb expansion.

 7. fackverk

  fackverk är ett sätt att bygga vissa byggnader på.
 8. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 9. fossila bränslen

  fossila bränslen, bränslen bestående av organiska kol- och väteföreningar i sediment eller sedimenterad berggrund.
 10. vulkan

  vulkan, landform som skapas då magma (smält berg) från en fast himlakropps inre tränger upp på ytan och stelnar.