1. etnicitet

  etnicitet betyder tillhörighet till ett visst folk eller en viss etnisk grupp.
 2. abborre

  abborre, Perca fluviatilis, art i familjen abborrfiskar.
 3. blandekonomi

  blandekonomi är ett ekonomiskt system där det finns både privata och statliga företag.
 4. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 5. björk

  björk är träslaget från trädarterna glasbjörk och vårtbjörk.
 6. ek

  ek, vanlig ek, skogsek, sommarek, stjälkek, Quercus robur, art i familjen bokväxter.
 7. Spanien

  Spanien är ett land i södra Europa.

 8. perspektiv

  perspektiv, uppfattningen av rumsliga förhållanden i synbilden.
 9. ädelgaser

  ädelgaser, de vid rumstemperatur gasformiga grundämnena i periodiska systemets grupp 18: helium, neon, argon, krypton, xenon och radon, se tabell.
 10. Karl Marx

  Marx, Karl, född 5 maj 1818, död 14 mars 1883, tysk samhällsforskare, arbetarrörelsens inflytelserikaste tänkare.