1. svag

  svag adj. ~t
  Svensk ordbok
 2. och

  och [åk´ el. å] konj.
  Svensk ordbok
 3. vacker

  vack´er adj. ~t vackra ORDLED: vackr-are
  Svensk ordbok
 4. tät

  1tät adj. ~t
  Svensk ordbok
 5. väl

  1vä´l adv.
  Svensk ordbok
 6. bränna

  bränn`a verb brände bränt, pres. bränner ORDLED: bränn-er SUBST.: brännande, bränning
  Svensk ordbok
 7. god

  god ibl. äv. vard. 3go adj. gott, komp. ~are el. bättre [bät´-], superl. ~ast el. bäst
  Svensk ordbok
 8. liv

  liv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: liv-et
  Svensk ordbok
 9. till

  1till prep.
  Svensk ordbok
 10. gå verb gick gått gången gångna, pres. går SUBST.: gående (till 1 och 7); 1gång (till 1 och 4)
  Svensk ordbok