1. Karl Marx

  Marx, Karl, född 5 maj 1818, död 14 mars 1883, tysk samhällsforskare, arbetarrörelsens inflytelserikaste tänkare.
 2. groddjur

  groddjur, amfibier, Amphibia, klass ryggradsdjur med drygt 4 000 nu levande arter fördelade på de tre ordningarna stjärtgroddjur, stjärtlösa groddjur och maskgroddjur.

 3. Norge

  Norge är ett land i nordvästra Europa.

 4. bergarter

  bergarter är berg och stenar som består av en eller flera olika mineral.
 5. biotop

  biotop är den yttre miljö som bestämmer vilka djur och växter som kan leva på en plats.
 6. gran

  gran är ett barrträd.
 7. vandrande pinnar

  vandrande pinnar, alla arter (utom vandrande blad) i insektsordningen spökskräckor.
 8. religion

  religion är att tro på en högre makt av något slag.
 9. ungdomsspråk

  ungdomsspråk, sammanfattande benämning på det samtalsspråk som används av ungdomar i tonåren, framför allt i samtal med jämnåriga.
 10. Belarus

  Belarus är ett land i östra Europa.