1. James Prescott Joule

  Joule, James Prescott, född 24 december 1818, död 11 oktober 1889, brittisk fysiker.
 2. svavelsyra

  svavelsyra, H 2SO 4, färglös, starkt vatten­upptagande vätska, i vattenlösning en stark syra och världens i volym räknat största industrikemikalie.
 3. Friedrich Wöhler

  Wöhler, Friedrich, född 31 juli 1800, död 23 september 1882, tysk kemist, efter studier hos Berzelius 1823–24 lärare vid Gewerbeschule i Berlin 1825–31, professor i Kassel 1831–36 och i Göttingen från 1836.

 4. fabel

  fabel, en kort allegorisk berättelse i vilken förmänskligade djur med sina handlingar och repliker åskådliggör en moralisk lärdom som gärna avslutningsvis formuleras som en sederegel, t.ex. ”den som gapar över mycket, mister ofta hela stycket”.
 5. kemi

  kemi, vetenskapen om materiella ämnens sammansättning, egenskaper och omvandlingar.
 6. Justus von Liebig

  Liebig, Justus von, född 12 maj 1803, död 18 april 1873, friherre, tysk kemist, efter studier hos bl.a. Gay-Lussac i Paris professor i Giessen 1824–52 och i München från 1852.
 7. optisk aktivitet

  optisk aktivitet, optisk vridningsförmåga , egenskapen hos vissa ämnen att vrida polarisationsplanet hos planpolariserat ljus.
 8. Ryska federationen

  Ryska federationen, Ryssland, stat i norra Europa och Asien.