1. gay

  gay, glad, lättsinnig, utsvävande, homosexuell.
 2. Gay Talese

  Talese, Gay, född 1932, amerikansk journalist och författare.
 3. Git Gay

  Gay, Git, egentligen Birgit Carp, född Holmberg, 1921–2007, sångerska och revyprimadonna.
 4. Tyson Gay

  Gay, Tyson, född 1982, amerikansk sprinterlöpare.
 5. Nikolaj Gay

  Gay, Nikolaj Nikolajevitj, rysk konstnär, se Ge.
 6. John Gay

  Gay, John, 1685–1732, brittisk författare.
 7. Enola Gay

  Enola Gay, namn på det bombplan som fällde den första atombomben över Hiroshima 6 augusti 1945.
 8. Gay-Lussacs volymlag

  Gay-Lussacs volymlag säger att de volymer vari gaser deltar i kemiska reaktioner förhåller sig som små, hela tal: 2 volymer väte ger exempelvis med 1 volym syre 2 volymer vattenånga; 3 volymer väte ger med 1 volym kväve 2 volymer ammoniak.
 9. Gay-Lussacs lag

  Gay-Lussacs lag säger att volymändringen hos en gasmassa, då dess temperatur ändras vid konstant tryck, är direkt proportionell mot temperaturändringen.

 10. gayal

  gayal, Bos frontalis frontalis, domesticerad form av oxdjursarten gaur.