1. Charles lag

  Charles lag, en i engelskspråkig litteratur vanlig benämning på Gay-Lussacs lag.
 2. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 3. François de Voltaire

  Voltaire, François de (egentligen François Marie Arouet), född 21 november 1694, död 30 maj 1778, fransk författare.
 4. Bernard Courtois

  Courtois, Bernard, 1777–1838, fransk kemist, salpeterfabrikant i Dijon.
 5. kisel

  kisel, halvmetalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 14 (kolgruppen), kemiskt tecken Si, halvledare.

 6. Paul W Tibbets

  Tibbets, Paul Warfield, Jr, 1915–2007, amerikansk militär, brigadgeneral 1959.
 7. Weimarrepubliken

  Weimarrepubliken, benämning på Tyska riket från 11 augusti 1919, då en republikansk, demokratisk och parlamentarisk författning antogs av en konstituerande nationalförsamling i Weimar, till 30 januari 1933, då Hitler blev rikskansler.
 8. psykoanalys

  psykoanalys, dels en behandlingsmetod, dels en teori om omedvetna psykiska processer.
 9. ILGA

  ILGA, International Lesbian and Gay Association , världsomspännande organisation som arbetar för homo- och bisexuellas rättigheter.
 10. Friedrich Sertürner

  Sertürner, Friedrich, 1783–1841, tysk apotekare.