1. priderörelsen

  priderörelsen, världsomspännande rörelse för att uppmärksamma och bejaka homosexuella, bisexuella och könsöverskridande identiteter.

 2. Louis Jacques Thenard

  Thenard, Louis Jacques, 1777–1857, baron (1825), fransk kemist, professor i Paris vid École polytechnique 1804–37, vid Collège de France 1804–40 och vid Faculté des sciences 1808–40, universitetskansler 1845–52.
 3. new journalism

  new journalism, benämning på en form av journalistik som uppstod i USA på 1960-talet.
 4. John Arbuthnot

  Arbuthnot, John, 1667–1735, brittisk läkare och litteratör, född i Skottland; livmedikus hos drottning Anna och medlem av Royal Society.
 5. Delphine de Girardin

  Girardin, Delphine de, född Gay, 1804–55, fransk författare.
 6. Nikolaj Ge

  Ge ( Gay), Nikolaj Nikolajevitj, 1831–94, rysk konstnär, en av grundarna av opponentrörelsen Vandrarmålarna.
 7. Tiggaroperan

  Tiggaroperan, engelska The Beggar’s Opera, Tiggarens opera, balladopera i tre akter med musik delvis arrangerad, delvis komponerad av J.C. Pepusch och text av John Gay, först framförd i London 1728 (Stockholm 1945).
 8. blåsyra

  blåsyra, gammalt namn på vätecyanid, HCN.
 9. Jacques Charles

  Charles, Jacques, 1746–1823, fransk fysiker, professor 1816 vid Conservatoire des arts et métiers i Paris.
 10. Amedeo Avogadro

  Avogadro, Amedeo, 1776–1856, italiensk fysiker och kemist; från början jurist och ämbetsman men efter självstudier professor i naturfilosofi i Vercelli 1809–20, i fysik i Turin 1820–22 och 1834–50.