1. radial immundiffusion

  radial immundiffusion, serologisk undersökningsmetod (Mancini-test), enkel diffusion i agar, en precipitation-i-gel-teknik, se precipitationsreaktion.
 2. förklistring

  förklistring, svällning och upplösning av stärkelsekorn (granuler) i vatten vid upphettning.
 3. nappera

  nappera, att före serveringen täcka en maträtt med sås, gelé eller puré.
 4. barbadoskörsbär

  barbadoskörsbär, frukter av träd- eller buskformade arter av släktena Malpighia och Bunchosia i familjen malpighiaväxter.

 5. gelatinering

  gelatinering, koagulering av en vattenlöslig kolloid under bildning av en gel.
 6. gentest

  gentest, allmän benämning på procedur som utförs för att man vill skaffa viss information om en individs arvsanlag (gener) genom en riktad analys av DNA.

 7. utvärtes läkemedel

  utvärtes läkemedel, läkemedelsberedning som appliceras på huden och är avsedda att verka lokalt, inte genom att nå blodomloppet.
 8. agar

  agar [uttalas ágar] är stora sockermolekyler som bildar en gel, ett geléaktigt ämne. Sockermolekylerna kommer från olika arter av rödalger som växer längs kusterna vid Atlanten och Stilla havet.
 9. flagell

  flagell, gissel, den vanligen trådlika, flersegmenterade yttre delen av insekters antenner.
 10. svällning

  svällning, ökning av volym hos ett föremål eller material under inverkan av en vätska eller gas; se gel och gelatin.