1. stegel

  ste`gel subst. steglet, plur. ~, best. plur. steglen ORDLED: stegl-et
  Svensk ordbok
 2. degel

  de`gel subst. ~n deglar ORDLED: degl-ar
  Svensk ordbok
 3. beagle

  beagle [bi´gel] subst. ~n beaglar ORDLED: beagl-en
  Svensk ordbok
 4. vagel

  va´gel subst. ~n vaglar ORDLED: vagl-ar
  Svensk ordbok
 5. sigel

  si´gel subst. ~n sigler ORDLED: sigl-er
  Svensk ordbok
 6. regel

  2re`gel subst. ~n reglar äv. ri`gel ~n riglar ORDLED: regl-ar, rigl-ar
  Svensk ordbok
 7. safta

  saf`ta verb ~de ~t ORDLED: saft-ar SUBST.: saftande, saftning
  Svensk ordbok
 8. älg

  älg [äl´j] subst. ~en ~ar ORDLED: älg-en
  Svensk ordbok
 9. igel

  i`gel subst. ~n iglar ORDLED: igl-ar
  Svensk ordbok
 10. bygel

  by`gel subst. ~n byglar ORDLED: bygl-ar
  Svensk ordbok