1. genealogi

  genealogi, dels släktvetenskapen, dels dess praktiska resultat i form av släktregister.
 2. generationstid

  generationstid, fördubblingstid, inom mikrobiologi den tid som åtgår för en population bakterier i exponentiell tillväxt att fördubbla sitt individantal.
 3. generation Y

  generation Y, även kallad MTV-generationen eller Me-We-generationen, en inom samhällsvetenskaplig forskning använd benämning på den generation som omfattar personer födda på 1980- och 90-talen.
 4. generation Z

  generation Z, även kallad millenniumgenerationen, benämning på personer födda strax innan och efter 2000.
 5. generalist

  generalist, motsats till specialist; i biologin organism som kan leva i många olika slags miljöer och äta många olika slags föda.
 6. Generalförsamlingen

  Generalförsamlingen, FN:s centrala organ för rådslag och beslut, där varje medlemsstat har en röst.
 7. generiskt namn

  generiskt namn, generisk benämning, officiell benämning på en läkemedelssubstans; kan även kallas substansnamn.
 8. generativ grammatik

  generativ grammatik, en formell metod att definiera ett språk genom en grammatik som genererar alla grammatiska meningar i språket, och inga ogrammatiska, och som visar vilken struktur varje mening i språket har.
 9. genkartering

  genkartering, kartläggning av genomet (arvsmassan) genom lokalisering av dess gener till viss kromosom eller del därav.
 10. generation X

  generation X, även kallad dagisgenerationen eller den ironiska generationen, en inom sociologin använd benämning på personer födda under perioden 1960-talet och fram till början av 1980-talet. Avgränsningen varierar något i olika länder.