1. mikrobiologi

  mikrobiologi, vetenskap som omfattar studiet av mikroorganismer, dvs. encelliga organismer som är osynliga för blotta ögat och som vanligen kräver speciellt anpassad teknik för att kunna studeras.
 2. arbetaridrott

  arbetaridrott, en idrottsrörelse som under andra hälften av 1800-talet växte fram ur arbetarrörelsen, främst i Tyskland och Österrike, som ett alternativ till den opolitiska ”borgerliga” idrotten.
 3. transplantation

  transplantation, förflyttande av organ, vävnad eller celler från ett ställe till ett annat.
 4. geometri

  geometri, det område av matematiken i vilket man studerar figurers egenskaper i ett rum genom att utgå från en uppsättning grundläggande geometriska objekt, axiom och definitioner.
 5. Nepal

  Nepal, stat i Asien, till största delen belägen i Himalaya.

 6. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 7. Tchad

  Tchad, stat i Centralafrika.