1. genmanipulation

  genmanipulation, genetisk manipulation, populär benämning på hybrid-DNA-teknik (se genteknik, genterapi).
 2. genetisk markör

  genetisk markör, igenkänningsställe i genomet (arvsmassan), vanligtvis relaterat till andra genetiska markörers eller kända geners position inom kromosomerna.
 3. generation Y

  generation Y, även kallad MTV-generationen eller Me-We-generationen, en inom samhällsvetenskaplig forskning använd benämning på den generation som omfattar personer födda på 1980- och 90-talen.
 4. genealogi

  genealogi, dels släktvetenskapen, dels dess praktiska resultat i form av släktregister.
 5. genflöde

  genflöde, utbyte av gener mellan populationer av samma art.
 6. generation Z

  generation Z, även kallad millenniumgenerationen, benämning på personer födda strax innan och efter 2000.
 7. genkartering

  genkartering, kartläggning av genomet (arvsmassan) genom lokalisering av dess gener till viss kromosom eller del därav.
 8. geni

  geni, person med hög grad av begåvning och förmåga till originellt skapande.
 9. generativ grammatik

  generativ grammatik, en formell metod att definiera ett språk genom en grammatik som genererar alla grammatiska meningar i språket, och inga ogrammatiska, och som visar vilken struktur varje mening i språket har.
 10. genitiv

  genitiv, grammatisk term för ett kasus som gör det möjligt för en nominalfras att bli attribut till ett substantiv.