1. Generalförsamlingen

  Generalförsamlingen, FN:s centrala organ för rådslag och beslut, där varje medlemsstat har en röst.
 2. genpool

  genpool, samtliga gener i en population eller en art.
 3. generation X

  generation X, även kallad dagisgenerationen eller den ironiska generationen, en inom sociologin använd benämning på personer födda under perioden 1960-talet och fram till början av 1980-talet. Avgränsningen varierar något i olika länder.
 4. genomik

  genomik, genomforskning, forskning som syftar till studiet av hela genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion i en organism.
 5. generator

  generator, anordning för alstring av speciellt gasformiga ämnen, t.ex. acetylengenerator, ånggenerator.
 6. generation

  generation, släktled, grupp av ungefär likåldriga individer av samma art.
 7. generationstid

  generationstid, fördubblingstid, inom mikrobiologi den tid som åtgår för en population bakterier i exponentiell tillväxt att fördubbla sitt individantal.
 8. genusköp

  genusköp, köp som innebär att säljaren får fullgöra köpeavtalet med varor av ett visst slag (latin genus), t.ex. kaffe, olja, metaller av visst slag eller en ny bil av viss årsmodell.
 9. Genèvekonventionen

  Genèvekonventionen, 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning, ofta benämnd 1951 års flyktingkonvention.
 10. genomsnitt

  genomsnitt, statistisk term med många betydelser.