1. genetisk variation

  genetisk variation, genetisk mångfald, förekomst av genetiskt olika individer inom en population.
 2. genotyp

  genotyp, genetisk konstitution, genuppsättning.
 3. diploid

  diploid är en organism som har kromosomer som finns två och två i par i varje cell.
 4. den själviska genen

  den själviska genen, uttryck myntat 1976 av den brittiske evolutionsbiologen Richard Dawkins.
 5. genes

  genes, uppkomst eller utveckling; i biologisk terminologi ett händelseförlopp som resulterar i ett visst (normalt eller sjukligt) tillstånd, liksom även de faktorer som styr detta förlopp.
 6. plasmider

  plasmider, utanför kromosomerna belägna relativt små DNA-segment som kan påträffas hos bakterier och svampar samt i växters mitokondrier.
 7. bioteknik

  bioteknik, det tekniska utnyttjandet av celler och cellbeståndsdelar för att framställa eller modifiera produkter som används inom samhällssektorer som hälsovård, livsmedelshantering och jordbruk.
 8. genetiska koden

  genetiska koden är den regel som bestämmer hur informationen i en gen ska användas när en cell ska bilda ett protein.
 9. ärftlighet

  ärftlighet är hur egenskaper ärvs från föräldrar till avkomma.
 10. genom

  genom, den sammantagna arvsmassan hos en levande organism, bestående av DNA.