1. uracil

  uracil är en kvävebas som finns i bland annat RNA.
 2. John Cassavetes

  Cassavetes, John, 1929–89, amerikansk filmregissör och skådespelare.
 3. svinmakak

  svinmakak, svinapa, Macaca nemestrina, art i familjen markattartade apor.
 4. Glenn Ford

  Ford, Gwyllyn (Glenn), 1916–2006, amerikansk skådespelare.

 5. mossi

  mossi, mosi, ett gurtalande folk i främst centrala och norra Burkina Faso.
 6. arvsanlag

  arvsanlag är detsamma som gen.
 7. proteinsyntes

  proteinsyntes, den bildning av proteiner som sker i alla levande celler.
 8. transkription

  transkription, omskrivning, inom cellbiologin framställning av RNA med DNA som mall.
 9. evolution

  evolution, inom biologin förändring (utveckling) av organismernas ärftliga egenskaper över tiden.
 10. The Byrds

  The Byrds, amerikansk rockgrupp, bildad 1964, föregångare inom folk- och countryrock.