1. gen

  gen, arvsanlag, en i genomet (arvsmassan) grundläggande enhet som överför ärftliga egenskaper från förälder till avkomma.
 2. den själviska genen

  den själviska genen, uttryck myntat 1976 av den brittiske evolutionsbiologen Richard Dawkins.
 3. genes

  genes, uppkomst eller utveckling; i biologisk terminologi ett händelseförlopp som resulterar i ett visst (normalt eller sjukligt) tillstånd, liksom även de faktorer som styr detta förlopp.
 4. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 5. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 6. transkription

  transkription, omskrivning, inom cellbiologin framställning av RNA med DNA som mall.
 7. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 8. gens

  gens, pluralis gentes, i antikens Rom samlingsbeteckning för personer med samma släktnamn ( nomen gentile) och, åtminstone i teorin, samma stamfader.
 9. proteiner

  proteiner, tidigare kallade äggviteämnen, makromolekyler uppbyggda av aminosyror sammanbundna till kedjor.
 10. mitokondrie

  mitokondrie, organell (celldel) i alla eukaryota (kärnförsedda) celler som kan andas aerobt (det vill säga med hjälp av syrgas).