1. ribosom

  ribosom, partikel i cellernas cytoplasma där proteiner bildas.

 2. arvsanlag

  arvsanlag, detsamma som gen, dvs. ett DNA-segment med specifik genetisk information.
 3. epigenetik

  epigenetik, vetenskapen om kemiska förändringar i arvsmassan som långsiktigt påverkar en gen på annat sätt än genom förändring av deras sekvens av kvävebaser.

 4. patogen

  patogen, sjukdomsframkallande, vanligen om organism som orsakar sjukdom (dvs. sjukdomsframkallande bakterier, virus, svampar, protozoer, maskar och leddjur).
 5. allel

  allel, en av två eller flera alternativa former av en gen (arvsanlag).
 6. kolesterol

  kolesterol, cholesterol, C 27H 46O, ett fettämne tillhörande gruppen steroler.
 7. genetiskt modifierad organism

  genetiskt modifierad organism, GMO, transgen organism, organism som har en eller flera främmande gener tillförda med hjälp av genteknik.
 8. genom

  genom, den sammantagna arvsmassan hos en levande organism, bestående av DNA.
 9. anlag

  anlag, inom utvecklingsbiologin odifferentierad cellgrupp i embryot som kommer att ge upphov till en kroppsdel eller ett organ; inom genetiken detsamma som arvsanlag eller gen.
 10. translation

  translation, inom cellbiologin den process där aminosyror kopplas samman till ett protein.