1. mutation

  mutation, bestående förändring i det genetiska materialet vilken överförs till kommande cellgenerationer.

 2. Gene Kelly

  Kelly, Eugene ( Gene), 1912–96, amerikansk skådespelare, dansare, koreograf och filmregissör.
 3. Gene Wolfe

  Wolfe, Gene, 1931–2019, amerikansk författare och ingenjör.

 4. konvergens

  konvergens, närmande från olika håll till ett visst värde, mot ett visst mål o.d. Matematiskt begrepp, se konvergent följd och konvergent serie.
 5. kromosom

  kromosom är en struktur som finns i celler och som innehåller arvsmassa, alltså gener.

 6. apor

  apor, flertalet arter i parvordningarna brednäsapor och smalnäsapor bland de högre primaterna, med undantag av människor och förmänniskor.

 7. HLA-system

  HLA-system (engelska human leukocyte antigen system), grupp (system) av glykoproteiner som finns på ytan av flertalet celler i människokroppen och som fungerar som antigener (vävnadsantigener, transplantationsantigener).
 8. genetiska koden

  genetiska koden, den informationsstruktur som finns i genernas sekvenser av DNA-kvävebaser (i form av nukleotider) och som via kvävebassekvenser i RNA styr ordningsföljderna av aminosyror när proteiner syntetiseras.
 9. Oscar

  Oscar, Academy Award, amerikanskt filmpris, utdelat årligen sedan 1929 av Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

 10. Karl XIV Johan

  Karl XIV Johan, född 26 januari 1763, död 8 mars 1844, kung av Sverige och Norge från 1818 (i Norge kallad Karl III Johan).