1. endosymbiontteorin

  endosymbiontteorin, teorin att kloroplaster och andra plastider i växtceller samt mitokondrierna i djur, växter och svampar har uppstått ur endosymbionter, närmare bestämt encelliga alger, cyanobakterier och icke-fotosyntetiserande bakterier.
 2. genomik

  genomik, genomforskning, forskning som syftar till studiet av hela genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion i en organism.
 3. Caesar

  Caesar (Gajus Julius Caesar), född 13 juli 100 f.Kr., död 15 mars 44 f.Kr., romersk fältherre och statsman.

 4. halogener

  halogener, sammanfattande namn på de fem grundämnena i periodiska systemets grupp 17 (VII B): fluor, klor, brom, jod och astat.

 5. promotor

  promotor, inom genetiken den region av varje gen till vilken RNA-polymeras först binder då genens information skall skrivas av (transkriberas) till en mRNA-molekyl.
 6. hybrid-DNA-teknik

  hybrid-DNA-teknik, genmanipulation , teknik som gör det möjligt att flytta (transplantera) gener mellan levande organismer.
 7. heterogen

  heterogen, innehållande olikartade beståndsdelar, oenhetlig.
 8. autosomal

  autosomal kallas nedärvning av gener belägna i autosomer, till skillnad från könsbunden nedärvning.
 9. Greta Garbo

  Garbo (egentligen Gustafsson), Greta, född 18 september 1905, död 15 april 1990, skådespelerska.

 10. överkorsning

  överkorsning, inom genetik att delar av de homologa kromosomerna i ett kromosompar byter plats med varandra.