1. Kiss

  Kiss, amerikansk hårdrockgrupp, bildad 1973 av sångaren och gitarristen Paul Stanley (egentligen Stanley Eisen, född 1952) och sångaren och basisten Gene Simmons (egentligen Gene Klein, född Chaim Witz 1949).

 2. eugenik

  eugenik, idén att förbättra människan genom biologisk förädling.
 3. känguruer

  känguruer, Macropodidae, familj fåframtandade pungdjur med ca 65 arter i Australien, på Tasmanien samt på Nya Guinea och en del omgivande öar.
 4. fosterutveckling

  fosterutveckling, fostrets utveckling under tiden från befruktningen av ägget tills att fostret föds, en period som hos människan omfattar 38 veckor.
 5. hormoner

  hormoner, molekyler som bildas och frisätts från endokrina celler och som utövar en verkan på andra celler.
 6. cancer

  cancer, samlingsbenämning på tumörer av malign (elakartad) karaktär.

 7. genotyp

  genotyp, genetisk konstitution, genuppsättning.
 8. mem

  mem, kulturell betydelsebärande enhet, spridd genom inlärning eller imitation.

 9. antigen

  antigen, för kroppen främmande ämne som framkallar en reaktion hos kroppen.

 10. homologa kromosomer

  homologa kromosomer, de två kromosomerna i ett kromosompar, varav en erhållits från modern och en från fadern.