1. geni

  geni, person med hög grad av begåvning och förmåga till originellt skapande.
 2. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 3. Platon

  Platon, 427–347 f.Kr., grekisk filosof.
 4. romantik

  romantik kallas en riktning inom kulturen från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet.
 5. Benito Mussolini

  Mussolini, Benito, född 29 juli 1883, död 28 april 1945, italiensk politiker, fascismens grundare, regeringschef, med titeln il Duce (’Ledaren’), 1922–43.

 6. Djingis khan

  Djingis khan, Tjinggis khan, egentligen Temüdjin, född 1155, 1162 eller 1167, död 18 augusti 1227, mongolisk härskare och erövrare.
 7. Thales

  Thales från Miletos, ca 625–ca 545 f.Kr., en av ”Greklands sju vise” och enligt den filosofihistoriska traditionen den förste representanten för västerländsk filosofi och för den joniska monistiska naturfilosofin.
 8. klassisk musik

  klassisk musik, musikverk som lyfts fram som speciellt värdefulla och därvid blivit del av ett kulturarv.
 9. Sturm und Drang

  Sturm und Drang, benämning i den tyska litteraturen på perioden ungefär 1770–85.
 10. genialisk

  genia´lisk [j- äv. ʃ-] adj. ~t ORDLED: geni-al-isk
  Svensk ordbok