1. kongruens

  kongruens, som grammatisk term överensstämmelse mellan ord ifråga om ett visst grammatiskt böjningsdrag.
 2. likhetsfeminism

  likhetsfeminism är en riktning inom feminismen.
 3. genusmedicin

  genusmedicin, kunskaps- och verksamhetsområde som omfattar medicinskt väsentliga biologiska skillnader mellan män och kvinnor.
 4. radikalfeminism

  radikalfeminism är en riktning inom feminismen som i sig rymmer många olika uppfattningar.
 5. särartsfeminism

  särartsfeminism är en riktning inom feminismen.
 6. kön

  kön är ett ord som man använder för att skilja på individer av djur, växter och andra organismer beroende på vilken sorts könsceller de har.
 7. Nationella sekretariatet för genusforskning

  Nationella sekretariatet för genusforskning, övergripande organ för genusforskning i Sverige, inrättat 1998 vid Göteborgs universitet.
 8. Tidskrift för genusvetenskap

  Tidskrift för genusvetenskap, TGV, till 2007 Kvinnovetenskaplig tidskrift, tvärvetenskaplig tidskrift som presenterar och diskuterar nordisk, även internationell, forskning ur kvinno- och könsperspektiv.
 9. skolidrott

  skolidrott, organiserad idrottsverksamhet inom skolans ram.
 10. substantiv

  substantiv, ordklass som omfattar benämningar på konkreta referenter som varelser ( räv), föremål ( penna), platser ( torg) och material ( plast) men också på abstrakta referenter som tider ( vecka), händelser ( förlust), tillstånd ( sorg), egenskaper ( trötthet) och relationer ( likhet).