1. Judith Butler

  Butler, Judith, född 24 februari 1956, amerikansk filosof, sedan 1993 professor i retorik och jämförande litteratur vid University of California, Berkeley, en av de främsta företrädarna för queerteori.
 2. neutrum

  neutrum, ett genus som i flera indoeuropeiska språk, t.ex. i den moderna tyskan, kontrasterar mot maskulinum och femininum.
 3. adjektiv

  adjektiv, ordklass med användning som attribut (en stor gran) och predikativ (granen är stor).
 4. Gotland

  Gotland, kommun, landskap och ö i Sverige, cirka 100 km från närmaste svenska fastland (Västervik).

 5. postmodern feminism

  postmodern feminism är ett namn på feministiska teorier som fokuserar på vad språk och kunskapsteori betyder för relationen mellan kvinnor och män.
 6. verb

  verb, ordklass som omfattar beteckningar för handlingar ( måla), händelser ( tappa), processer ( växa), tillstånd ( veta) o.d.; jämför aktionsart.
 7. Tidskrift för genusvetenskap

  Tidskrift för genusvetenskap, TGV, till 2007 Kvinnovetenskaplig tidskrift, tvärvetenskaplig tidskrift som presenterar och diskuterar nordisk, även internationell, forskning ur kvinno- och könsperspektiv.
 8. subjekt

  subjekt, grammatisk term för det satsled som tillsammans med predikatsledet (dvs. det finita verbet och dess bestämningar) utgör en sats.
 9. reale

  reale, realgenus, ett genus som i traditionell svensk grammatik tillkommer vissa substantiv.
 10. anarkafeminism

  anarkafeminism är en riktning inom feminismen.