1. germanska språk

  germanska språk, den mest utbredda grenen av den indoeuropeiska språkfamiljen.
 2. gerontologi

  gerontologi, läran om åldrandet och studiet av åldersrelaterade förändringar i livsprocesser från uppnådd mognad till personens död.
 3. gerillakrigföring

  gerillakrigföring (av spanska guerrilla, egentligen ’litet krig’, diminutivform av guerra ’krig’, ursprungligen ett germanskt ord), krigföring som avser att beröva motståndaren en etablerad kontroll över ett område, främst genom rörlig strid av talrika mindre förband, vilka under lång tid utför sabotage och eldöverfall.
 4. gerusia

  gerusia, rådsförsamling i antikens Grekland.
 5. germaner

  germaner, från början en romersk term för vissa grannfolk till kelterna, numera allmän benämning på de folk som talar germanska språk.
 6. germanium

  germanium, halvmetalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 14 (kolgruppen), kemiskt tecken Ge, halvledare.

 7. gerrymandering

  gerrymandering, benämning på en viss sorts maktmissbruk, som går ut på att en makthavare ändrar gränser för valkretsar för att gynna egna politiska intressen.
 8. geriatrik

  geriatrik, läran om sjukdomar hos äldre, vanligen med en nedre åldersgräns vid 65 år.
 9. germanska folkvandringen

  germanska folkvandringen, folkvandringar i Europa under perioden ca 370–600, se folkvandringstiden och germaner.
 10. germanska ljudskridningen

  germanska ljudskridningen, en serie ljudförändringar som på ett karakteristiskt sätt skiljer de germanska språkens konsonantsystem från de övriga indoeuropeiska språkens.