1. Germaine de Staël

  de Staël (egentligen Staël von Holstein), Germaine,Madame de Staël”, 1766–1817, fransk författare, dotter till Jacques Necker.

 2. Gertrude Stein

  Stein, Gertrude,1874–1946, amerikansk författare, från 1902 bosatt i Paris.
 3. Germanus Martellus

  Martellus, Henricus Germanus, tysk kartograf verksam på 1480- och 1490-talen.
 4. Gert Wingårdh

  Wingårdh, Gert, född 26 april 1951, arkitekt, med eget kontor sedan 1977.
 5. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 6. Gertrud Schyl-Bjurman

  Schyl-Bjurman, Gertrud, född Schyl 1920, förskollärare, universitetslektor vid Stockholms universitet 1969–74 och vid Lärarhögskolan i Stockholm 1978–86.
 7. reformationen

  reformationen, process inom kristendomen som ursprungligen var avsedd att reformera kyrkan men som i stället medförde en brytning med påvekyrkan och uppkomsten av nya kyrkobildningar.
 8. gerbiller

  gerbiller, annat namn på underfamiljen ökenråttor i gnagarfamiljen råttdjur.
 9. germinalceller

  germinalceller, könsceller, spermier, ägg och de moderceller från vilka de härstammar.
 10. gerundium

  gerundium, grammatisk term för en infinit verbform med substantivisk funktion och böjning.