1. ges

  ge´s äv. gi`vas verb gavs, getts el. givits, pres. ges äv. giv(e)s ORDLED: giv-its
  Svensk ordbok
 2. Geser

  Geser, namnet på huvudpersonen i ett tibetanskt-mongoliskt hjälteepos, se Gesar.
 3. Gesar

  Gesar ( Kesar, mongoliska Geser eller Geser Khan), det tibetanska namnet på huvudpersonen i ett tibetanskt-mongoliskt hjälteepos, vars äldsta delar torde ha tillkommit i östra Tibet under 800-talet.
 4. Geser

  Geser, nuvarande Tell Gezer, antik stad ca 30 km väster om Jerusalem.
 5. gess

  gess, musikterm, den med ett halvt tonsteg sänkta tonen g, grundton i Gess-dur (sex ♭).
 6. gesta

  gesta (lat., ’handlingar’, ’bedrifter’), ”verksamhetsberättelse” för romerska ämbetsmän och kejsare; under medeltiden benämning på litterära historieframställningar, t.ex. Gesta Romanorum.
 7. gestationsålder

  gestationsålder, term för kvinnans graviditetstid när det är fostrets ålder som avses.
 8. gesant

  gesant, sändebud, äldre benämning på diplomat.
 9. Gesundaberget

  Gesundaberget, berg i Dalarna, 514 m ö.h., nära Siljans västra strand.
 10. gestaltning

  gestaltning är när man ger form åt något, till exempel en idé eller en figur i en bok.