1. ersättning

  ersättning [e`r- el. ä`r-] subst. ~en ~ar ORDLED: er-sätt-ning-en
  Svensk ordbok
 2. gåva

  gå`va subst. ~n gåvor ORDLED: gåv-an
  Svensk ordbok
 3. lektion

  lektion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: lekt-ion-en
  Svensk ordbok
 4. under

  3un´der subst. undret, plur. ~, best. plur. undren ORDLED: undr-et
  Svensk ordbok
 5. föreställning

  fö`reställning subst. ~en ~ar ORDLED: före--ställ-ning-en
  Svensk ordbok
 6. kredit

  1kredi´t subst. ~en ~er ORDLED: kred-it-en
  Svensk ordbok
 7. central

  2centra´l adj. ~t ORDLED: centr-al
  Svensk ordbok
 8. företräde

  fö`reträde subst. ~t ~n ORDLED: före--träd-et
  Svensk ordbok
 9. kvittera

  kvitte´ra verb ~de ~t ORDLED: kvitt-er-ar SUBST.: kvitterande, kvittering; kvittens (till 1)
  Svensk ordbok
 10. villkor

  vill`kor subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: vill--kor-et
  Svensk ordbok