1. gest

  gest, kroppsrörelse, oftast hand- eller armrörelse, med visst syfte eller viss innebörd.
 2. gestagen

  gestagen, syntetiskt gulkroppshormon, se gestagener.
 3. gesäll

  gesäll, yrkesskicklig arbetare främst inom hantverket.
 4. gestaltterapi

  gestaltterapi, psykoterapeutisk skola som tar sin teoretiska utgångspunkt i existentialistisk psykologi och i gestaltpsykologi.
 5. Gessie

  Gessie, f.d. församling i Vellinge kommun, Skåne (Skåne län).
 6. Gesäter

  Gesäter, f.d. församling i Dals-Eds kommun, Dalsland (Västra Götalands län).
 7. gesällvisa

  gesällvisa, traditionell visa med motiv ur gesällernas tillvaro, oftast om gesällvandringens mödor och behag.
 8. gestos

  gestos, preeklampsi, graviditetstoxikos, detsamma som graviditetsförgiftning.
 9. gestaltlagar

  gestaltlagar, principer för hur vår varseblivning organiserar delar till helheter; se gestaltpsykologi.
 10. gestalt

  gestalt, levande kropp, t.ex. i bildframställning; även enhetlig, sammanhållen form oavsett vad den föreställer eller vilken identitet den har, jämför gestaltpsykologi.