1. getryggsås

  getryggsås, rullstensås med skarpt ryggkrön och med relativt branta sidor, som ger åsen getryggsform.
 2. getgaseller

  getgaseller, Procapra , släkte gaseller med tre arter i östra Asiens berg och halvöknar, mongolisk getgasell ( P. gutturosa), tibetansk getgasell ( P. picticaudata) och Przewalskis getgasell ( P. przewalskii).
 3. getingbin

  getingbin, Nomada , släkte pälsbin med världsvid utbredning.
 4. getrutor

  getrutor, Galega , släkte ärtväxter med sex arter fleråriga örter hemmahörande i Europa, Asien och Afrika.
 5. getdjur

  getdjur, getantiloper, får och getter, Caprinae, underfamilj slidhornsdjur med 26 arter på norra halvklotet.
 6. getfikon

  getfikon, de fikonanlag som bildas på getfikonträd, en särskild form av fikon, vilken ofta får eget artnamn, Ficus caprificus.
 7. getingbockar

  getingbockar, arter av släktena Clytus och Plagionotus i skalbaggsfamiljen långhorningar.
 8. getantiloper

  getantiloper, se getdjur.
 9. getrams

  getrams, konung Salomos sigill, Polygonatum odoratum, art i familjen sparrisväxter.
 10. getingar

  getingar är insekter som är släkt med bin, humlor och andra så kallade gaddsteklar.