1. Iokaste

  Iokaste, i Sofokles’ tragedi ”Kung Oidipus” maka till kung Laios i Thebe och mor till Oidipus.
 2. Albert Verwey

  Verwey, Albert, 1865–1937, nederländsk diktare, redaktör för åttiotalisternas tidskrift De Nieuwe Gids (’Den nye Vägvisaren’) 1885–89.
 3. Lodewijk van Deyssel

  Deyssel, Lodewijk van, pseudonym för Karel Alberdingk Thijm, 1864–1952, nederländsk författare och kritiker.
 4. Willem Kloos

  Kloos, Willem, 1859–1938, nederländsk diktare och litteraturkritiker.
 5. James Hogg

  Hogg, James, 1770–1835, brittisk (skotsk) författare, känd som the Ettrick Shepherd.
 6. apollinsk

  apollinsk, apollinisk, apollonsk, estetiskt begrepp härlett från Apollon, ljusets gud, och infört av Nietzsche i ”Die Geburt der Tragödie” (1872).
 7. Jean Delannoy

  Delannoy, Jean, 1908–2008, fransk filmregissör.
 8. Gyges

  Gyges (grekiska Gygēs), kung av Lydien från ca 685 till ca 657 f.Kr., grundare av mermnadernas dynasti.
 9. Morley Callaghan

  Callaghan, Morley, 1903–89, kanadensisk författare och radioman.
 10. Piero Jahier

  Jahier, Piero, 1884–1966, italiensk författare.