1. Gig Young

  Young, Gig, egentligen Byron Barr, 1913–78, amerikansk skådespelare.
 2. giga

  giga, dans, se gigue.
 3. giga

  giga,  benämning på luta, mandora eller citole/cister; se även mungiga.
 4. giga-

  giga-, måttenhetsprefix med beteckningen G, innebärande faktorn 10 9 (miljard).
 5. giga

  giga, medeltida benämning på stråkinstrument i allmänhet och rebec i synnerhet.
 6. Gigas librorum

  Gigas librorum, handskrift, se Djävulsbibeln.
 7. gigg

  gigg, tvåhjuligt åkdon för körning med en häst, vanligt i Sverige under senare delen av 1800-talet och i 1900-talets början; giggen är öppen med tvärsäte för två personer, har höga hjul med fjädring och anspänning med gaffel, svängel och draglinor.
 8. gigg

  gigg, skeppsbåt, vanligtvis avsedd för fartygschefen.
 9. gigantism

  gigantism, gigantosomi, medicinsk term för jätteväxt.
 10. gigantostraker

  gigantostraker, äldre namn på den utdöda leddjursordningen havsskorpioner.