1. giganter

  giganter Gigas), i grekisk mytologi vilda jättar, födda av Gaia (Jorden) och Uranos (Himlen).
 2. gigue

  gigue , fransk benämning på en sällskapsdans i snabbt tempo, som på 1600-talet kom från England (jämför jig) och utvecklades till en pardans i formell balettstil.
 3. GIGAB

  GIGAB, institut för långfristig fastighetsfinansiering, grundat 1869 som Göteborgs Inteckningsgaranti AB med inriktning att inom de västsvenska länen lämna och förmedla lån mot säkerhet i fast egendom och tomträtt.
 4. gigabyte

  gigabyte, inom datortekniken måttenhet med beteckning GB för datamängd och minneskapacitet.
 5. gigion

  gigion , föreslagen alternativ benämning på miljard, dvs. 1 000 000 000, som bl.a. i USA benämns billion.
 6. Gigantopithecus

  Gigantopithecus, släkte människoapor med en art, Gigantopithecus blacki.
 7. gigantomaki

  gigantomaki, giganternas fåfänga uppror mot gudarna i grekisk myt.
 8. gigaku

  gigaku, dramatisk maskdans ursprungligen uppförd i samband med buddhistiska ceremonier.
 9. gigotärm

  gigotärm, se fårbogsärm.
 10. Gigondas

  Gigondas, vindistrikt i södra delen av Côtes-du-Rhône, Frankrike.