1. G-

  G-, beteckning för måttenhetsprefixet giga-, innebärande faktorn 10 9 (= 1 000 000 000, miljard).
 2. multipelprefix

  multipelprefix, enhetsprefix, måttenhetsprefix, prefix som ändrar en måttenhets numeriska värde med en lämplig faktor.
 3. spårfossil

  spårfossil, ichnofossil, fossila spår och rester efter organismers aktivitet.
 4. miljard

  miljard, milliard, tusen miljoner, 10 9.
 5. vingsnäckor

  vingsnäckor, Strombidae , familj framgälade snäckor i större delen av tropikerna, oftast på grunda, algrika bottnar.
 6. Crassostrea

  Crassostrea, släkte ostron med flera kommersiellt viktiga arter i Sydeuropa, Nordamerika och Japan.
 7. jättekolibri

  jättekolibri, Patagona gigas , den största arten i fågelfamiljen kolibrier.
 8. dugonger

  dugonger, Dugongidae, familj i däggdjursordningen sirendjur med en enda nu levande art, dugong ( Dugong dugon).
 9. storöronfladdermöss

  storöronfladdermöss, Megadermatidae, familj fladdermöss som omfattar fem arter och förekommer i Afrika, Asien och Australien.

 10. Stellers sjöko

  Stellers sjöko, Hydrodamalis gigas, utdöd art i sirendjursfamiljen dugonger.