1. murklor

  murklor, arter i flera släkten i sporsäckssvampsordningen Pezizales, dvs. de stora skålsvamparna.
 2. cyberpunk

  cyberpunk, ursprungligen benämning på en riktning inom science fiction-litteraturen, senare även på en livshållning knuten till denna med uttryck inom bl.a. konst, film, mode och musik.

 3. Schweiz

  Schweiz, stat i Mellaneuropa.

 4. Kungliga biblioteket

  Kungliga biblioteket, KB, Stockholm, Sveriges nationalbibliotek med huvuduppgift att samla in, bevara och tillhandahålla allt som trycks, spelas in och sänds i Sverige.

 5. Madagaskar

  Madagaskar, stat i sydöstra Afrika.