1. giga

  giga, dans, se gigue.
 2. giga-

  giga-, måttenhetsprefix med beteckningen G, innebärande faktorn 10 9 (miljard).
 3. H R Giger

  Giger, Hans Rudolf, 1940–2014, schweizisk konstnär.
 4. Arcangelo Corelli

  Corelli, Arcangelo, 1653–1713, italiensk tonsättare och violinist.
 5. giganter

  giganter Gigas), i grekisk mytologi vilda jättar, födda av Gaia (Jorden) och Uranos (Himlen).
 6. ostron

  ostron, Ostreidae, familj marina musslor med ett femtiotal arter, i allmänhet på hårt underlag i grunt vatten.
 7. Kungliga biblioteket

  Kungliga biblioteket, KB, Stockholm, Sveriges nationalbibliotek med huvuduppgift att samla in, bevara och tillhandahålla allt som trycks, spelas in och sänds i Sverige.

 8. giga

  giga,  benämning på luta, mandora eller citole/cister; se även mungiga.
 9. giga

  giga var på medeltiden ett ord för alla stråkinstrument, men speciellt för instrumentet rebec.
 10. gigantism

  gigantism, gigantosomi, medicinsk term för jätteväxt.