1. H R Giger

  Giger, Hans Rudolf, 1940–2014, schweizisk konstnär.
 2. giga-

  giga-, måttenhetsprefix med beteckningen G, innebärande faktorn 10 9 (miljard).
 3. giga

  giga, dans, se gigue.
 4. Arcangelo Corelli

  Corelli, Arcangelo, 1653–1713, italiensk tonsättare och violinist.
 5. Codex gigas

  Codex gigas, handskrift, se Djävulsbibeln.
 6. giganter

  giganter Gigas), i grekisk mytologi vilda jättar, födda av Gaia (Jorden) och Uranos (Himlen).
 7. spårfossil

  spårfossil, ichnofossil, fossila spår och rester efter organismers aktivitet.
 8. Kungliga biblioteket

  Kungliga biblioteket, KB, Stockholm, Sveriges nationalbibliotek med huvuduppgift att samla in, bevara och tillhandahålla allt som trycks, spelas in och sänds i Sverige.

 9. giga

  giga,  benämning på luta, mandora eller citole/cister; se även mungiga.
 10. giga

  giga var på medeltiden ett ord för alla stråkinstrument, men speciellt för instrumentet rebec.