1. massamhälle

  massamhälle, term använd för att karakterisera stora politisk-ekonomiska enheter, t.ex. nationalstater, i vilka traditionella, lokalt förankrade särdrag av religiöst, etniskt, kulturellt eller klassmässigt slag minskat i betydelse och ersatts av storskaliga, byråkratiserade, opersonliga organisationsformer, t.ex. fackföreningar och konsumentsammanslutningar.
 2. long drink

  long drink, drink som serveras i högt glas och oftast innehåller alkohol.
 3. white lady

  white lady, cocktail som innehåller gin, Cointreau samt citronsaft, skakas med krossad is och serveras i ett kylt glas på fot, s.k. cocktailglas.
 4. fizz

  fizz, drink av någon stark spritsort samt socker och citronsaft.
 5. Randi Blehr

  Blehr, Randi, född Nilsen, 1851–1928, norsk kvinnosakskvinna och vänsterpolitiker.
 6. Tom Collins

  Tom Collins, drink vilken oftast rörs ihop (inte skakas) av 4 cl gin, 3 cl citronjuice och 1,5 cl sockerlag, som hälls upp i ett högt glas på fot med is och sodavatten samt ett cocktailkörsbär i botten.
 7. Norske Kvinners Nasjonalråd

  Norske Kvinners Nasjonalråd, samordnande organ för de norska kvinnoorganisationer som kämpade för jämställdhet, instiftat 1904 av Gina Krog i anslutning till The International Council of Women.
 8. Norsk kvinnesaksforening

  Norsk kvinnesaksforening, partipolitiskt obunden kvinnoorganisation, grundad 1884 av Gina Krog och venstrepolitikern Hagbard Emanuel Berner ( 1839–1920).
 9. Helge Krog

  Krog, Helge, 1889–1962, norsk författare, brorson till Gina Krog.
 10. bystdrottning

  bystdrottning, benämning på vissa filmskådespelerskor som var speciellt populära under 1950-talet, då det kvinnliga skönhetsidealet innefattade en stor byst.