1. enbär

  enbär [e´n- el. e`n-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: en--bär-et
  Svensk ordbok
 2. specialare

  specia`lare subst. ~n äv. specialarn, plur. ~, best. plur. specialarna ORDLED: speci-al-ar-en
  Svensk ordbok
 3. stänk

  stänk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: stänk-et
  Svensk ordbok
 4. guinea

  guinea [gin´i] subst. ~n ~s ORDLED: guin-ean
  Svensk ordbok
 5. ginst

  ginst [jin´st el. gin´st] subst. ~en ~er ORDLED: ginst-en
  Svensk ordbok
 6. original

  original [år(i)gina´l äv. årjina´l] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: orig-in-al-et
  Svensk ordbok