1. roffa

  roffa [råf`-] verb ~de ~t ORDLED: roff-ar SUBST.: roffande; rofferi
  Svensk ordbok
 2. sniken

  sni`ken adj. sniket snikna ORDLED: snik-en
  Svensk ordbok
 3. vetgirig

  ve`tgirig adj. ~t ORDLED: vet--gir-ig
  Svensk ordbok
 4. lysten

  lys`ten adj. lystet lystna ORDLED: lyst-en
  Svensk ordbok
 5. karg

  karg [kar´j] adj. ~t
  Svensk ordbok
 6. postgiro

  postgiro [pås`t-] subst. ~t ~n ORDLED: post--gir-ot
  Svensk ordbok
 7. väja

  väj`a verb väjde väjt, pres. väjer ORDLED: väj-er SUBST.: väjande, väjning
  Svensk ordbok
 8. lov

  1lov subst. ~en ~ar ORDLED: lov-en
  Svensk ordbok
 9. giro

  giro [ji´- el. ji`-] subst. ~t ~n ORDLED: gir-ot
  Svensk ordbok
 10. snäv

  snäv adj. ~t
  Svensk ordbok