1. sväng

  sväng subst. ~en ~ar ORDLED: sväng-en
  Svensk ordbok
 2. snika

  sni`ka verb snek el. snikte, snikit el. snikt, pres. sniker ORDLED: snik-er SUBST.: snikande
  Svensk ordbok
 3. gärna

  gä`rna adv., som komp. används hellre; som superl. används helst ORDLED: gär-na
  Svensk ordbok
 4. begära

  begä´ra verb begärde begärt, pres. begär ORDLED: be-gär-de SUBST.: begärande; begär (till 2 och 3), begäran (till 1), begärelse (till 3)
  Svensk ordbok
 5. snål

  snål adj. ~t
  Svensk ordbok