1. gira

  gi`ra verb ~de ~t ORDLED: gir-ar SUBST.: girande, girning; gir
  Svensk ordbok
 2. neutralstyrning

  neutralstyrning innebär att ett fordon svänger (girar) med samma kurvradie för ett visst styrutslag oavsett hur farten varierar.
 3. gir

  gir subst. ~en ~ar ORDLED: gir-en
  Svensk ordbok
 4. girig

  gi`rig adj. ~t ORDLED: gir-ig
  Svensk ordbok
 5. film noir

  film noir, term myntad av franska kritiker om en viss typ av Hollywoodfilmer, främst från perioden 1940–55, som skildrar en mörk värld av moraliskt tvetydiga krafter, där dubbelspel, svek och mord är stående inslag.
 6. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 7. Thommy Berggren

  Berggren, Thommy, född 12 augusti 1937, skådespelare och regissör.

 8. Bertil Anderberg

  Anderberg, Bertil, 1913–91, skådespelare.
 9. roder

  roder, anordning för styrning och manövrering av främst farkoster i vatten och i luft.
 10. Stewe Claeson

  Claeson, Stewe, född 1942, författare och översättare.