1. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 2. girering

  gire´ring subst. ~en ~ar ORDLED: gir-er-ing-en
  Svensk ordbok
 3. girera

  gire´ra verb ~de ~t ORDLED: gir-er-ar SUBST.: girerande, girering
  Svensk ordbok
 4. girigbuk

  gi`rigbuk subst. ~en ~ar ORDLED: gir-ig--buk-en
  Svensk ordbok
 5. trätgirig

  trä`tgirig adj. ~t ORDLED: trät--gir-ig
  Svensk ordbok
 6. girväxt

  gi`rväxt adj., neutr. ~ ORDLED: gir--väx-ta
  Svensk ordbok
 7. äregirig

  ä`regirig adj. ~t ORDLED: äre--gir-ig
  Svensk ordbok
 8. girandole

  girandole [ung. ʃirandål´] subst. ~n [-dål´en] ~r [-dål´er] ORDLED: gir-and-ol-en
  Svensk ordbok
 9. lovgirig

  lovgirig [lo`v-] adj. ~t ORDLED: lov--gir-ig
  Svensk ordbok
 10. snålvatten

  snå`lvatten subst. snålvattnet ORDLED: snål--vatt-net
  Svensk ordbok