1. giss

  giss (tyska Gis; för etymologi jämför ess), musikterm, den med ett halvt tonsteg höjda tonen g, grundton i giss-moll (fem ♯).
 2. giss

  giss [gis´ äv. jis´] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: giss-et
  Svensk ordbok
 3. gissningslek

  gissningslek, traditionellt sällskapsnöje för både barn och vuxna.
 4. gisslan

  gisslan, en eller flera personer som tas till fånga som ett påtryckningsmedel för krav mot andra.
 5. Gissarbergen

  Gissarbergen, berg i västra Tadzjikistan och i östra Uzbekistan; för belägenhet se landskarta Tadzjikistan och Uzbekistan.
 6. gisselorganismer

  gisselorganismer, detsamma som flagellater.
 7. Gisslingö

  Gisslingö, ö i östra Uppland; för belägenhet se landskapskarta Uppland.
 8. gissel

  gissel, detsamma som flagell.
 9. gisselskorpioner

  gisselskorpioner, Uropygi, ordning spindeldjur med ca 85 arter, främst i tropiska och subtropiska delar av Nya och Gamla världen, de flesta i det indo-pacifiska området, inga i Europa eller Australien.
 10. gissling

  gissling, hudflängning, piskning med spö eller med en piska försedd med ett eller flera rep eller remmar, med eller utan knutar – i olika former vanligt som kroppsstraff bland många folk.