1. George Gissing

  Gissing, George, 1857–1903, brittisk författare.
 2. blindbockslekar

  blindbockslekar innebär att någon med förbundna ögon skall gissa namnet på andra deltagare i leken.
 3. Titteliture

  Titteliture är en folksaga som handlar om en dvärg som kan trolla.
 4. Katharine Hepburn

  Katharine Hepburn var en amerikansk skådespelerska.
 5. sekund

  sekund, musikterm som anger avståndet från en ton till den andra uppåt eller nedåt i en diatonisk skala.
 6. Ars conjectandi

  Ars conjectandi, ”Konsten att gissa”, klassiskt verk inom sannolikhetskalkylen, författat av schweizaren Jakob Bernoulli, utgivet 1713.
 7. stokastisk

  stokastisk, term i sannolikhetsteorin med den ungefärliga betydelsen slumpmässig.
 8. charad

  charad, en form av ordlek, känd i Europa sedan mitten av 1700-talet.
 9. killgissa

  killgissa,  spefull benämning på att någon, i synnerhet män, ger sken av att ha kunskap om något fast man i själva verket gissar.

 10. gåtsaga

  gåtsaga, en typ av folksaga där gissandet av gåtor utgör berättelsens kulmen.