1. kafferep

  kafferep, benämning på en kaffebjudning med vanligen endast kvinnliga deltagare, känd sedan mitten av 1800-talet.
 2. konjektur

  konjektur, textkritisk term för en rättelse som införs av en textutgivare på ett textställe som har förvanskats genom avskrivningsfel eller på annat sätt.
 3. precision

  precision är hur väl olika mätningar av samma sak stämmer med varandra

 4. kvint

  kvint, musikterm som anger avståndet från en ton till den femte tonen uppåt eller nedåt i en diatonisk skala.
 5. harpa

  harpa, stränginstrument, som omfattar en mångfald varianter med olika namn.
 6. get

  get, eller tamget, är ett av människans äldsta husdjur.
 7. Stanley Kramer

  Kramer, Stanley, 1913–2001, amerikansk filmproducent och filmregissör.
 8. bulleribock

  bulleribock, gammal lek, förr även kallad ”bulta bock”.
 9. bög

  bög, homosexuell man.
 10. gåta

  gåta, en metaforisk beskrivning av ett föremål, en person eller ett skeende, med angivande av sådana detaljer som möjliggör för åhöraren att gissa vad som avses.