1. Linköping

  Linköping, kommun och tätort i Östergötland (Östergötlands län).

 2. Philadelphia-kromosom

  Philadelphia-kromosom, kromosomavvikelse som hos praktiskt taget alla patienter med kronisk myeloisk leukemi finns i de leukemiska cellerna.
 3. cancerläkemedel

  cancerläkemedel, samlingsterm för läkemedel som används i behandlingen av cancer för att bromsa tumörens tillväxt och för att medverka till att cancerceller dör.
 4. Östergötland

  Östergötland, landskap i Götaland.

 5. båt

  båt subst. ~en ~ar ORDLED: båt-en
  Svensk ordbok